Home خانه

نماز هم اوقات ممنوعه دارد

بسم الله الرحمن الرحیم 
نماز هم اوقات ممنوعه دارد

Namaz Auqat Mamnua 200قبل از همه باید گفت که : وقت نفیس ترین و گرانبهاترین نعمتی است که پروردگار با عظمت ما آنرا در اختیار انسان قرار داده است ، وقت نه تنها برای انسان ها بلکه برای یک جامعه سرمایه حقیقی وذیقیمتی بشمار میرود .
مهم‌ترین چیز در زند‌گی انسان که از ارزش والایی برخوردار است، همان وقت وزمان  است ، که در واقع وقت شیرازه حیات ما انسانها را تشکیل می‌دهد. 

مقام ومنزلت وقت به حدی مهم وذی اهمیتی است  که پروردگار با عظمت ما سوره‌یی را هم در قرآن عظیم الشان  به نام العصر «وقت یا زمان» فرو فرستاده است .
طوریکه در اولین سوره عصر مي خوانيم: « والعصر » يعني قسم به زمانه ، یکی از معانی زمان همان وقت است .

برای دریافت کتاب نماز هم اوقات ممنوعه دارد بشکل pdf اینجاه کلیک کنید!