Home خانه

نعمت زبان

نعمت زبان

Neamat Zaban 200زبان ( ژبه ) کلمه عام فهم است به ترجمه ضرورت ندارد.به حیث وسیلهء ایجاد ارتباط یعنی انتقال اطلاعات از شخص به شخص دیگرمیباشد.
سیستم های ارتباطی در علم (Communication) زیاد است که زبان نامیده نمیشود مثلاً ارتباطات غیر لفظی مانند (body language) زبان اندام٬ علایم ترافیکی٬ ریموت کنترول تلویزیون٬ و غیره.
به این مفهوم زبان یعنی در انگلیسی «  Language  » ( لانگوویچ) در عربی «لغـة »  گفته میشود واما  زبان به حیث وسیله و آلهء جهت استعمال را در انگلیسی « تانگ » ((tongue ، و در زبان عربی « لسان» گویند. منظور بحث ما درین جاء همین مطلب و معنی دوم  واخیر است.

برای دریافت کتاب نعمت زبان بشکل pdf اینجاه کلیک کنید!